Logo

Stowarzyszenie Cyfrowy Dialog

[19:00] Multimedialne zasoby edukacyjne / [19:50] Przegląd wybranych narzędzi
https://cyfrowydialog.clickmeeting.com/-19-00-multimedialne-zasoby-edukacyjne-19-50-przeglad-wybranych-narzedzi