Logo

Stowarzyszenie Cyfrowy Dialog

Wyjątkowy Scratch Dobry z okazji 15. urodzin pomarańczowego kota
https://cyfrowydialog.clickmeeting.com/scratch-dobry-15-urodziny
Permanent
Jak podsumować rok szkolny w klasach I - III szkoły podstawowej
https://cyfrowydialog.clickmeeting.com/jak-podsumowac-rok-szkolny-w-klasach-i-iii-szkoly-podstawowej
Jak podsumować rok szkolny w klasach IV - VIII szkoły podstawowej
https://cyfrowydialog.clickmeeting.com/jak-podsumowac-rok-szkolny-w-klasach-iv-viii-szkoly-podstawowej